Uhelné sklady Praha

oddíl moderní gymnastiky

I. kategorie ZPMG