Uhelné sklady Praha

oddíl moderní gymnastiky

II. kategorie ZPMG