Uhelné sklady Praha

oddíl moderní gymnastiky

III. kategorie ZPMG